Carnet A

400 €

El carnet A permet la conducció totes les motocicletes.

Es pot treure als 20 anys.

No cal repetir la teòrica genèrica.

La tèorica específica consta de 20 preguntes

L’examen es realitza en circuit tancat.

Hi ha prova de circulació.