Carnet A1

250 €

El carnet A1 permet la conducció de ciclomotors fins a 125  cc (11 kw) 

Es pot treure als 16 anys.

La teòrica genèrica consta de 30 preguntes.

La tèorica específica consta de 20 preguntes

L’examen es realitza en circuit tancat.

Hi ha prova de circulació.