Carnet A2

300 €

El carnet A2 permet la conducció de ciclomotors fins a 35 kw (+ 125 cc)

Es pot treure als 18 anys.

La teòrica genèrica consta de 30 preguntes.

La tèorica específica consta de 20 preguntes

L’examen es realitza en circuit tancat.

Hi ha prova de circulació.