Carnet AM

150 €

El carnet AM permet la conducció de ciclomotors fins a 50 cc.

Es pot treure als 15 anys.

La teòrica genèrica consta de 20 preguntes.

No cal tèorica específica.

L’examen es realitza en circuit tancat.

No hi ha prova de circulació.