Condicions d’ús i contractació

Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web www.autoescolamario.cat, del qual Marius Fores Boada, amb adreça al Carrer Avenir, 44 – Valls, 43800 (Tarragona), és titular. Per a qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon +34 977 601 262 o enviant un correu electrònic a amario@tinet.org.

 
Objecte

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online Autoescola Mario, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.autoescolamario.cat.

En utilitzar el lloc web www.autoescolamario.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

 

Comandes

S’estableix en 18 anys l’edat mínima de compra.

El realitzar una comanda a www.autoescolamario.cat equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.autoescolamario.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de www.autoescolamario.cat garanteix estar plenament autoritzat per fer transferències, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes www.autoescolamario.cat.

 

Pagament

El pagament es pot fer per transferència bancària al compte ES79 0081 0104 7500 0263 0571, o directament  a les oficines d’Autoescola Mario, al Carrer Avenir, 44 – Valls, 43800 (Tarragona).

Marius Fores Boada es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de autoescolamario.cat pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des autoescolamario.cat ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel•lar la comanda si ho considerés convenient.

 

Transport

El cost del transport és gratuït al ser un producte virtual (és un codi de cupó que es pot descarregar).

 

Preus i termini de validesa de l’oferta

Els preus indicats de cada producte són totals (IVA inclòs). Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal a través de la sessió de cada usuari 24 hores després del lliurament. Per a qualsevol informació sobre la seva comanda, pot sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a amario@tinet.org.

Marius Fores Boada es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en autoescolamario.cat, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda.

 

Devolucions

Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol•licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Marius Fores Boada (mitjançant correu electrònic dirigit a amario@tinet.org), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que Marius Fores Boada procedirà al reintegrament de l’import total de la compra. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i no utilitzat.

 

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic a amario@tinet.org o accedint a l’espai propi del client a El meu compte.

A l’espai del client El meu compte es podrà consultar la informació de les comandes realitzades, així com consultar i modificar les dades personals del propi usuari. La correcció i modificació de dades també serà possible sol·licitar-la a través del correu electrònic amario@tinet.org.

 

Responsabilitat

Marius Fores Boada no podrà ser considerat responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

Marius Fores Boada  no podrà ser considerat responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte. En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Marius Fores Boada  per arribar a una resolució amistosa.

 

Drets de propietat intel·lectual i altres drets

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a la plataforma web autoescolamario.cat als quals pugui accedir són propietat exclusiva de Marius Fores Boada. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita de Marius Fores Boada .

 

Llei aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i Marius Fores Boada  les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.